Doa Syahdu Abah Guru Zuhdi

Transkrip doa menyentuh hati – doa abah guru zuhdi ( semoga Allah menambahkan kemulian beliau dengan Cinta dan Rahmat Kasih SayangNya yang tiada terbatas karena abah guru zuhdi mengajarkan doa dalam cinta kepada kekasih Allah Rosululloh Shollallohu Alaihi Wasallam )

… Dari Maghrib sampai kepada ini waktu.. kita sempatkan berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah dan membaca sholawat, padahal… kita banyak hajat kepada Allah… yang sakit sebenarnya ingin minta di sehatkan… yang berdagang sebenarnya ingin minta di mudahkan dagangannya dan yang belum selesai urusannya ingin minta di selesaikan urusannya, seharusnya itu yang kita mintakan kepada Allah.. yang sakit meminta agar sehat, yang punya urusan agar lancar urusannya, yang berdagang supaya berhasil dagangannya dan lagi banyak – banyak hajat yang harusnya kita ucapkan….

Tapi malam ini maghrib dan sampai sekarang ini kita lupakan hajat – hajat kita itu semua, kita datang disini dan berkumpul disini dengan niat hanya satu hajat kita, yaitu ketika Allah bertanya kepada kita, “Hai hamba – hambaKu yang berkumpul, kalian datang kepada Aku ?! iya Yaa Allah, apa hajat – hajat kalian kepada Aku ?” kami sebenarnya Yaa Allah banyak hajat, banyak permintaan, tapi sekarang kami mengharap dan meminta kepada Mu hanya satu dan itu bukan untuk kami Yaa Allah, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk hajat kami….

Tapi kami memohon kepada Mu Yaa Allah… agar Engkau menambah – nambah Kasih Sayang Mu kepada kekasih kami, agar Engkau selalu menambah – nambah Kasih Sayang Mu kepada kekasih kami, kami lupakan malam ini hajat – hajat kami, yang sakit sebenarnya ingin meminta sehat, yang berdagang sebenarnya ingin minta berhasil keuntungan labanya bertambah – tambah, dan yang punya urusan yang belum selesai agar urusannya di selesaikan, kami lupakan hajat kami itu semua Yaa Allah, kami malam ini datang kepada Mu, memohon kepada Mu Yaa Allah – agar kami meminta, memohon, mengharap agar Engkau Yaa Allah menambah – nambah RahmatMu Kasih SayangMu kepada kekasih kami nabi besar Muhammad Shollallohi Alaihi Wasallam…

Dan kami malam ini Yaa Allah, memuji, menyanjung kepada KekasihMu di saat kami sebenarnya terlalu jahat dan sudah terbiasa sering memuji diri kami, menyanjung diri kami, membesarkan diri kami… Semoga di malam ini di waktu ini… di saat kami memuji KekasihMu, di saat kami membesarkan KekasihMu, di saat kami meng-agung – agungkan KekasihMu, Engkau beri petunjuk kepada kami agar kami melupakan diri kami, kami tidak lagi menyanjung diri kami, kami tidak lagi memuji – muji diri kami, kami tidak lagi meminta pujian buat diri kami, kami lupakan diri kami.. di mata kami.. di hati kami.. di telinga kami.. di semua batang tubuh kami.. pujian tertuju kepada kekasih kami Yaa Allah yaitu Sayyiduna Wa Habibuna Muhammad Shollallohu Alaihi Wa Sallam.

Kami lakukan ini yaa Allah – kami berharap kepadaMu satu , kami mendengar sejarah di saat lahirnya kekasih kami.. Siti Maryam yang dari Syurga datang, Siti Asiah yang dari Syurga datang bersama bidadari yang banyak membantu kelahiran kekasih kami, ibu Abdurrahman bin Auf yang bernama As Safa ikut menjadi bidan kelahiran kekasih kami, mereka semua Yaa Allah menjadi khoddam bagi kekasih kami, mempermudah lahirnya kekasih kami, Kau balas mereka Yaa Allah dengan balasan yang luar biasa, sungguh Engkau maha Bijaksana Maha Adil…

Siti Maryam Kau jadikan istri bagi kekasih kami, Siti Asiah nanti kau jadikan istri bagi kekasih Kami di dalam Syurga, ibu Abdurrahman Bin Auf selain daripada beliau mendapat kedudukan mulya di dalam Syurga – di dalam dunia Allah telah memberikan kelebihan yang luar biasa, ketika lahirnya kekasih kami ibu Abdurrahman Bin Auf di beri kasyaf hingga melihat Rhoma dan sekitarnya dengan mata telanjang tanpa alat, tanpa ini, tanpa itu.. mereka menjadi khoddamnya kekasih kami, hingga kekasih kami lahir Yaa Allah…

Kami yakin, kami tidak ragu Yaa Allah… apalagi ibu dari kekasih kami Yaa Allah yang telah beruntung mengandung kekasih kami, 9 bulan 9 hari kekasih kami di dalam perut beliau.. dijaga..di sayangi.. oleh Siti Aminah di pelihara.. dan berita – berita yang datang setiap bulan kepada Siti Aminah para Nabi meng-khabarkan bahwa anak yang dalam kandungan Siti Aminah adalah anak yang sangat luar biasa, punya kedudukan, dan kehormatan yang sangat luar biasa.. selalu berita – berita baik di dapat oleh Siti Aminah, 9 bulan Siti Aminah menjaga, memelihara, menyayangi akan anak yang dia cintai, pasti Yaa Allah Kau balas Siti Aminah dengan Syurga yang luar biasa… Siti Maryam Kau balas dengan balasan yang luar biasa… Siti Asiah Kau balas dengan balasan yang luar biasa… As Safa ibunya Abdurrahman Bin Auf Kau balas dengan balasan yang luar biasa… kami yakin pasti ibu kekasih kami Kau balas dengan luar biasa Yaa Allah…

Puji – pujian kepada ibu kekasih kami datang dari orang – orang sholeh, Wali – Wali Mu Yaa Allah, mereka menyanjung, membesarkan ibu kekasih kami, keberuntungan bagi ibu kekasih kami telah di takdirkan Allah pada ( jaman ) Azali bahwa Siti Aminah lah yang berhak mengandung kekasih kami, beruntung Yaa Allah… maka dengan sebab itu orang – orang yang menjadi khoddamnya kekasih kami, mereka Kau untungkan.. kau selamatkan.. Kau berikan kelebihan yang luar biasa.. maka kami malam ini dengan bahasa yang sederhana.. yang sangat sederhana.. datang kepada Mu Yaa Allah.. melepas segala hajat kami.. segala keperluan kami.. kami hanya minta Yaa Allah tambahi Kasih SayangMu kepada kekasih kami.. Tambahi Yaa Allah kasih SayangMu kepada kekasih kami.. semoga kami pun ikut menjadi khoddam bagi kekasih kami Yaa Allah.. Semoga kami selamat dunia dan akhirat… semoga kami Kau berikan kedudukan yang tinggi Yaa Allah walaupun bahasa kami sederhana.. walaupun kami hnya mendoakan kekasih Mu Yaa Allah… semoga kami menjadi orang yang beruntung seperti mereka – mereka yang menjadi khoddamnya kekasih kami Yaa Allah…

Malam ini kami berkumpul, kami rela Yaa Allah melepas hajat kami.. kami rela Yaa Allah melepas keperluan – keperluan kami.. seharusnya doa – doa kami ucapkan buat hajat kami, keperluan kami, kami rela Yaa Allah.. kami lakukan itu semua karena kekasih kami… Beliau terlalu sayang kepada kami.. terlalu cinta kepada kami.. terlalu memperhatikan kepada kami.. doa – doa yang kami ucapkan buat Beliau belum bisa membalas kebaikan Beliau Yaa Allah.. semoga kau jadikan kami ummat yang berbakti kepada Beliau.. semoga kami Yaa Allah Kau jadikan orang yang berbakti kepada Beliau.. mudah – mudahan Beliau cinta kepada kami .. sayang kepada kami.. memberi syafaat dunia dan akhirat kepada kami.. kepada keluarga kami.. sahabat – sahabat jiran tetangga kami Yaa Allah…

Ini yang kami lakukan pada malam hari ini.. memuji kekasih yang sangat kami cintai.. karena wajar Yaa Allah Kau telah jadikan manusia paling hebat.. manusia paling sempurna.. manusia paling tampan.. manusia yang sangat berakhlak mulia.. dialah yang bernama Nabi Muhammad.. dan itu Yaa Allah – Nabinya kami.. wajar kami menyanjung dan memuliakan Beliau.. wajar kami memuliakan dan mengagungkan Beliau.. karena itu Nabi kami Yaa Allah.. itu nabi kami Yaa Allah.. itu Nabi kami Yaa Allah…

Nabi Adam menyanjung Nabi kami.. nabi Nuh menyanjung Nabi kami.. bahkan Nabi Isa mengkhabarkan kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad.. itu Nabi kami Yaa Allah.. apalagi kami yang menjadi ummat Beliau Yaa Allah.. wajar memuji Beliau, menyanjung Beliau, membesrkan Beliau, mengagungkan Beliau.. mudah – mudahan kami menjadi ummat yang berbakti kepada Beliau.. kami yang harusnya ada hubungan dengan Beliau karena kami ummat dan Beliau Nabi kami.. Nabi Adam ingin punya hubungan dengan Beliau.. Nabi Nuh ingin punya hubungan dengan Beliau.. bahkan Nabi Musa ingin punya hubungan dengan Beliau.. Nabi Isa ingin punya hubungan dengan Beliau.. bahkan Mereka berani melepas pangkat kerasulan Mereka agar menjadi Ummatnya Nabi Muhammad.. kami Yaa Allah yang lebih berhak memuji Nabi kami.. kami yang berhak menjadi khoddamnya bagi Nabi kami.. kami berhak Yaa Allah untuk memuliakan dan membesarkan nabi kami…

Semoga Yaa Allah.. apa yang kami lakukan pada malam hari ini Allah membalas dengan kebaikan yang luar biasa.. setidak – tidaknya mudah – mudahan kami dijadikan sebagai ummatnya Beliau.. sebagai ummat yang banyak dosa dan di maafkan oleh Beliau.. sebagai ummat yang banyak salah tapi di tulis menjadi ummat yang bakti kepada Beliau.. jujur Yaa Allah.. kami punya cintaa kepada Beliau.. kami punya cintaa kepada Beliau.. wajar kami punya cinta karena Beliau amat sangat mulya.. sangat amat sempurna.. sangat hebat.. semoga cintaa kami yang sedikit ini menyebabkan kami terkumpul dengan Beliau.. semoga kami diberi kesempatan memandang wajah Beliau.. wajah yang sangat tampan.. wajah yang sangat mulya.. bahkan memandang wajah Beliau kami selamat dunia dan akhirat..

Kau telah berjanji kepada kami, siapa yang memandang wajah nabi Mu maka selamatlah orang itu.. beruntunglh orang itu.. sungguh fadhilat yang luar biasa Kau berikan kepada Nabi kami.. Nabi besar Muhammad Shollallohu Alaihi Wasallam.. barangsiapa memandang muka Beliau orang itu akan selamat dunia dan akhirat.. jadikan kami, berikan kami kesempatan Yaa Allah.. memandang wajah kekasih kami walau hanya sebentar.. walau hanya di dalam mimpi.. mudah – mudahan kau kabulkan doa kami.. dan mudah – mudahan kami tergolong menjadi orng yang beruntung dunia dan akhirat..

Hadirin dan hadirot yang di muliakan oleh Allah.. maka dari karena itu, marilah kita.. carilah waktu yang sederhana di siang atau di malam hari.. lepaslah segala hajat.. lepaslah segala keinginan.. crilah waktu khusus.. doakanlah kekasih kita dengan ucapan sholawat yang bisa di baca, baik “shollallohu A’laa Muhammad” atau “Allohumma Sholli A’laa Muhammad” atau sholawat – sholawat yang apapun, karena hakekatnya adalah orang yang ber-sholawat kepada Nabi, mendoakan buat Nabi, orang yang ber-sholawat kepada Nabi telah mengalahkan ke-egoannya, telah mengalahkan kepentingan pribadinya demi orang yang dia cintai yaitu Sayyiduna Wa Habibunaa Muhammad Shollallohu Alaihi Wasallam..

Allah telah berjanji melewat mulut kekasih kita, barangsiapa yang berdoa yaitu bersholawat kepada Nabi hingga tidak ada kesempatan dia ngomong kepada Allah hajat – hajat nya dia, padahal dia miskin.. dia seharusnya bilang Yaa Allah kayakanlah Ulun Yaa Allah tapi tidak sempat dia baca, dia sakit padahal yang seharusnya di ucapkan sembuhkanlah ulun Yaa Allah, padahal dia punya urusan yang belum selesai seharusnya dia bilang selesaikan Yaa Allah urusan ulun, dia kalahkan semua itu, dia hanya berkata Yaa Allah.. tambahkanlah Rahmat buat kekasih kami melebihi daripada Rahmat yang telah Beliau berikan kepada kami.. itu yang di baca.. itu yang dipinta.. dia gak ada sempat dia meminta hajatnya keperluannya, maka Allah berjanji “a’thoituhu afdholama a’thoitu assailina” Aku akan memberi sesuatu yang lebih banyak daripada orang – orang yang meminta kepada AKu… orang yang meminta kaya di beri Allah.. orang yang meminta sehat di beri Allah.. kita tidak ada sempat meminta itu semua kepda Allah.. karena kita memintakan kepada Allah buat kekasih kita, maka kita Insya Allah akan di beri oleh Allah lebih dari orang – orang yang meminta.. lebih daripada orang – orang yang berdoa..

Ini yang dapat ulun sampaikan.. sekedar untuk menyatakan dan menjelaskan bahwa orang – orang yang di sekeliling Nabi.. orang – orang yang menjadi khoddam Nabi, orang – orang yang mencintai Nabi, mereka semua selamat dunia dan akhirat.. dan mudah – mudahan kita tergolong mereka – mereka itu, Amin Yaa Robbal Alamin.

Afdholudzikri fa’lam annahu …. ( selesai transkrip doa nya )

Catatan : Semoga Allah memberikan Taufik dan HidayahNya serta Kasih SayangNya kepadaku dengan mengamalkan doa ini, doa ini saya transkrip dari ceramahnya di youtube untuk keperluan saya mengamalkan doa ini, karena saya terharu mendengar doa ini dan amat sangat menyentuh hati.

Akhir kata selamat datang di blog saya dan saya ucapkan terimakasih sudah mampir ke blog ini.
Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s